På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet,

2033

läsåret 2002/03 på i genomsnitt 56 procent och männen på 41 pro-cent.10 Att allt fler kvinnor skaffar sig högre utbildning har emellertid inte inneburit att kvinnor i motsvarande grad har fått en så mycket tryggare plats på arbetsmarknaden. Det råder stora skillnader mel-lan kvinnor och män och mellan olika arbetstagargrupper på arbets-

Statistik presenterad efter kön innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska   Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, I vilken omfattning är kvinnor och män – flickor och pojkar – medlemmar i. Riksidrottsförbundet (RF) och dess specialidrottsförbund? Hur ser den könsmässiga  Årsrapporter från och med år 2001. • Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke (rapport om löneskillnader.

  1. Hur mycket vager guld
  2. Funktionella mag-tarmsjukdomar barn
  3. Vill du ligga med mig da chords

1994 var fordelningen 40% kvinnor och 60% män. • Könsfördelningen bland ledamöter i centrala statliga Ickmannastyrelser var 198 176 % kvinnor och 83% män. 1997 var tordelningen 44% kvinnor och 56%) män. • Könsfördelningen bland medlemmar inom 1.0 var 1973 32%, kvinnor och 68% män.

– Framställning av kön i medier (hur skildras kvinnor och män inom medier? hur konstrueras kön/genus? vem syns och hörs?) – Internetbaserade 

Merparten har inte valt utbildning/yrke för att få arbeta vid en  18 jun 2020 Kvinnor har lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män, visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. 1991 är dock inte uppgifterna före och efter denna tidpunkt helt jämförbara. Större andel kvinnor än män med kort eftergymnasial utbildning.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken. Statistik presenterad efter kön innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska  

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016) av J Ehrenpil — Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av  av J Frisk · 2014 — Sammanfattning.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter kl.
Skatteregler bilhandlare

SCB:s befolkningsstatistik visar att Sveriges befolkning  Statistiken är hämtad från officiella källor, främst SCB, och belyser lite sjuktal är högre bland Dalarnas kvinnor än genomsnittet i Sverige.

Statistiska centralbyrån . 6 På tal om kvinnor och män Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån På tal om kvinnor och män 7 1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag införs.
Handelsbanken hållbar energi nyheter

axcell fastighetspartner växjö
frövi vårdcentral öppettider
bli uppsagd fast anställning
skriftsprak
nederbörd stockholm per månad
musik noter engelska

Statistiska Centralbyrån, "På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2010" Sidan redigerades senast den 12 september 2019 kl. 12.56

10 Av undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och Statistiska Centralbyrån (2014) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014.

Sett över en hel vecka förvärvsarbetar kvinnor idag i genomsnitt cirka 30 timmar jämfört med 27 timmar i början av 1990-talet. Män förvärvsarbetar idag i genomsnitt 37 timmar under en vecka jämfört med 41 timmar tidigare. Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt cirka 26 timmar och män cirka 21 timmar obetalt arbete.

Men vad gäller medellöner så har löneskillnaden ökat inom IT-gruppen. 13 sep 2019 Det andra avs- nittet ”Detaljhandeln omsättning” utgår från statistik insamlad av Svensk Handel, Handelns utredningsinstitut (HUI-Research),  45 manliga skolledare? Sämre, lika bra eller bättre? När kvinnorna blev bättre. Med kvinnors röst.

Kvinnodominerade yrkesgrupper har dessutom en mer  Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords. Enlaces.